logo-klokkenbelt logo-sintjoseph
banner-svg

Transformatie De Klokkenbelt van start

Oplevering eerste kwartaal 2020
Woningstichting Sint Joseph heeft met bouwpartners overeenstemming bereikt voor de uitvoer van de transformatie van De Klokkenbelt in Almelo. De werkzaamheden aan De Klokkenbelt gaan, ruim een jaar later dan oorspronkelijk gepland, van start. De huidige planning is om in het eerste kwartaal van 2020 de werkzaamheden af te ronden. Met de grootschalige renovatie voldoet het historische complex uit 1952 weer aan alle moderne eisen. De keuze om het complex niet te slopen maar te renoveren is een duurzame beslissing. Daarnaast worden er verschillende energiebesparende maatregelen genomen. Bouwbedrijf Gebroeders Meijer en Winkels zijn de twee aannemers van het project.

Wonen, werken, welzijn en eerstelijnszorg in De Klokkenbelt
De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn gestart en het pand staat binnenkort in de steigers. Het ontwerp voor de nieuwe Klokkenbelt bevat twee onderdelen: een ontwerp voor de woonvleugels, het hoofdgebouw met algemene ruimten voor de zorgorganisaties en het ontwerp voor het nieuwe gezondheidscentrum. InteraktContour vestigt zich in de twee woonvleugels. In totaal worden hier 66 appartementen gerealiseerd. Hier komen mensen te wonen die door hersenletsel, als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersenbloeding, zorg en ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te wonen. Naast de 66 appartementen voor cliënten van InteraktContour komen er 18 appartementen voor huurders van Sint Joseph. Op dit moment zijn elf appartementen nog bewoond. De bewoners blijven gedurende de werkzaamheden gewoon wonen. Verder komen er meerdere algemene ruimtes (onder meer voor dagbesteding en behandeling) en op de begane grond vestigt zich het gezondheidscentrum.

Gezondheidscentrum De Klokkenbelt
Een nieuw toegevoegde functie in De Klokkenbelt is het gezondheidscentrum, bedoeld voor de bewoners van De Klokkenbelt, maar vooral ook voor de bewoners van de omliggende woonwijken. Het gezondheidscentrum wordt gesitueerd op de begane grond van het oude hoofdgebouw. De hoofdentree bevindt zich op een strategische plek, namelijk op het kruispunt van verschillende bouwvolumes, met het gezicht naar de Vriezenveenseweg gericht. Direct achter de entree komt de bezoeker als eerste langs de apotheek. Tegenover de apotheek, liggen de ruimtes voor de fysiotherapeuten met hun behandelkamers en de daarbij behorende grote oefenzaal. Het gezondheidscentrum biedt ruimte voor meerdere huisartsen met hun spreekkamers, behandelkamers en ruimten voor assistenten, praktijkondersteuners, een lab en balies. Ook komt er een prikpost en is er ruimte voor andere relevante disciplines.

Hieronder een overzicht van de organisaties die een plek krijgen in het Gezondheidscentrum:
• Huisartsenpraktijk Rosarium met de huisartsen de heer Bergkamp en mevrouw Kooij
• Huisartsenpraktijk De Noordrand met huisartsen H.J. de Heer en P.M. Stamsnieder
• Huisartsenpraktijk Sluitersveld, met huisartsen de heer Boonstra en mevrouw De Vries
• Apotheek Sluitersveld met apotheker Nadien Abbink
• Fysiotherapie De Roskam met fysiotherapeuten Huub Poppe, Joke Kroon en Evert Hemmink

Buitenzijde
Niet alleen van binnen ondergaat De Klokkenbelt een grote verandering, ook de buitenzijde wordt aangepakt. Een keimlaag van een lichte kleur moet straks de wat somber ogende baksteengevel eigentijds maken. Dit eigentijdse wordt nog versterkt door het rookglas in de balustrades te vervangen door een groene variant. Ook worden de houten gevelkozijnen deels vervangen door aluminium varianten in een meer eigentijdse kleur. Een breed en rank ogend dak overstek maakt het geheel af. De hoofdstructuur van De Klokkenbelt krijgt hierdoor een aangenaam en ‘vrolijk’ uiterlijk. De nieuwe betuining, met heesters, bloembakken en ander straatmeubilair zorgt er straks voor dat De Klokkenbelt oogt als een grote witte ‘villa’ in een historische en lommerrijke omgeving; vlak bij de binnenstad en overige primaire voorzieningen.

Historie
De Klokkenbelt is in de jaren vijftig opgezet als huisvesting voor bejaarden. Het complex was het eerste naoorlogse project voor bejaardenhuisvesting in Almelo. Op 9 februari 1952 opende de toenmalige minister-president Willem Drees het bejaardenhuis. Het gebouw is in de jaren zeventig herbouwd. De naam dankt het gebouw aan de omgeving. In de omgeving werden vroeger klokken gegoten. De kenmerkende klokkentoren van het gebouw herinnert daar nu ook nog aan. In 2014 werd er beperkt onderhoud uitgevoerd in afwachting op de grootschalige renovatie die nu plaats gaat vinden.

11 oktober 2018
© 2020 Sint Joseph | Made by TeamCreative.nl
Footer logo